Hladinoměry se postarají o přesné měření výšky hladiny

Hladinoměry se postarají o přesné měření výšky hladiny

Hledáte-li spolehlivé měřící zařízení pro sledování hladin tekutin, pak budete potřebovat hladinoměr. Je však třeba použít vhodný typ, jelikož existuje několik typů hladinoměrů, z nichž každý nabízí využití pro konkrétní aplikace. V tomto článku si tak představíme několik typů hladinoměrů pro měření výšky hladiny.

Pneumatické hladinoměry

Pneumatické hladinoměry využívají pro měření výšky hladiny vzduchový tlak. Tento typ hladinoměrů využívá kompresor nebo pumpu k nasávání vzduchu do potrubí v nádrži. Když se hladina tekutiny mění, mění se i tlak vzduchu v potrubí, což je následně detekováno a převedeno na měřitelnou hodnotu. Tyto hladinoměry jsou známé pro svou přesnost a často se používají v průmyslových a chemických prostředích.

Hydrostatické hladinoměry

Pro měření výšky hladiny se hojně používají také hydrostatické hladinoměry, které využívají hydrostatického tlaku tekutiny. Měřicí zařízení se senzorem tlaku je umístěno na dně nádrže a k určení hladiny využívá změnu tlaku. Tyto hladinoměry jsou oblíbené pro svou přesnost a používají se často ve vodních nádržích a vodohospodářských systémech.

Mechanické hladinoměry

Mechanické hladinoměry jsou spolehlivým a tradičním typem, které využívají mechanického pohybu a ozubeného mechanismu k měření výšky hladiny. Plovák umístěný přímo v nádrži se pohybuje v závislosti na hladině tekutiny. Tento pohyb plováku je přenášen na ukazatel, který zobrazuje aktuální výšku hladiny. Tyto hladinoměry nachází časté využití zejména v nádržích na palivo nebo vodních nádržích.

Elektronické hladinoměry

Elektronické hladinoměry jsou navrženy k měření výšky hladiny tekutin v nádržích, nádobách nebo jiných prostředích. Tyto moderní hladinoměry využívají elektroniku a senzory k přesnému a spolehlivému měření hladiny kapalin. Díky různým typům senzorů jsou schopny měřit různé typy tekutin, ať už jde o vodu, olej, paliva nebo chemické látky. Tyto hladinoměry se používají v průmyslu, čerpacích stanicích a v mnoha dalších aplikacích, kde je třeba zajistit měření hladiny kapalin.

Ultrazvukové hladinoměry

Často používanými zařízeními k měření výšky hladiny jsou také ultrazvukové hladinoměry. Tyto přístroje využívají k měření ultrazvukové vlny. Princip fungování spočívá v odesílání ultrazvukových signálů směrem k povrchu tekutiny a následném zachycení odraženého signálu. Tímto způsobem jsou schopny poskytnout přesné měření úrovně tekutiny v nádrži či jiném prostředí.

Pro výběr vhodného hladinoměru se můžete obrátit na společnost Afriso, která vám s výběrem poradí.