Jak se vytváří QR kód a k čemu slouží?

Jak se vytváří QR kód a k čemu slouží?

QR kód se stává určitým fenoménem dneška, protože slouží k nejrůznějším účelům a je možné přes něj přenést různé informace. Zkratka QR znamená Quick Response, což znamená rychlá odezva. QR kód můžeme jednoduše naskenovat chytrým mobilem a okamžitě tak získat obsah zakódované informace.

Jak vytvořit QR kód

Pro vytvoření QR kódu existují různé aplikace, které obsahují generátor QR kódů. Ovšem je potřeba brát v potaz kvalitu QR kódu, možnost případných změn například URL adresy, na kterou QR kód odkazuje. Takový QR kód se pak nazývá dynamický QR kód, není potřeba měnit vygenerovaný obrázek, přitom lze změnit cílovou URL adresu. Pokud tedy chceme opravdu kvalitní OR kód, je vhodné se obrátit na odbornou firmu, která nám QR kód vygeneruje. Takovou společností je například Barcodes.cz, která je členem organizace IBN.

K čemu lze QR kódy využít

QR kódy již slouží opravdu velkému množství účelů, pro jejich vytvoření se používá generátor QR kódů. Mezi nejznámější patří zakódování URL adresy webu, vytvoření virtuální vizitky, události v kalendáři, volání z mobilu nebo zaslání sms z mobilu, provedení platby, zakódování textů, informací o produktech, použití pro věrnostní zákaznické programy, pro vstupenky a řadu dalších účelů. Je dobré nad QR kódem přemýšlet také jako nad marketingovým nástrojem směrem k zákazníkům a nabídnout jim motivaci k naskenování QR kódu. V každém případě nezapomínat začleňovat QR kódy do různých materiálů. QR kódy se stávají běžným komunikačním kanálem.

Nechte si vygenerovat kvalitní QR kód od odborné firmy Barcodes.cz, poradí vám s velikostí, objemem dat, jejich dodání je rychlé a cenově dostupné.