Jak inženýři dělají podvodní stavby?

Jak inženýři dělají podvodní stavby?

Podvodní výstavba je průmyslová výstavba v podvodním prostředí. Je součástí námořního stavebního průmyslu. Může zahrnovat použití různých stavebních materiálů, zejména betonu a oceli. Podvodní stavba je běžná ve stavebnictví, pobřežním inženýrství, energetice a průmyslu těžby ropy.

Jak se staví most přes moře? S použitím kazetové přehrady. Koferdam je konstrukce, která zadržuje vodu a půdu, která umožňuje odčerpání a vytěžení uzavřené oblasti nasucho. Cofferdams se běžně používají pro stavbu mostních pilířů a dalších podpůrných konstrukcí postavených ve vodě. Podívejte se na video od Lesics :

Stavba pod hladinou podzemní vody je většinou řízena pomocí koferdamů nebo tlakových kesonů, které dostatečně vylučují vodu, aby fungovala nad místní hladinou vody v uzavřeném prostoru, i když může být také možné udržet hladinu vody na nízké úrovni jejím odčerpáváním tak rychle, jak prosakuje. v, čímž se uměle snižuje hladina spodní vody na pracovišti.

Mosty a hráze přes vodní plochy často vyžadují základovou konstrukci pod hladinou vody. Obvykle se to provádí pomocí kazetových přehrad a kesonů, které samy o sobě mohou zahrnovat práci pod vodou.